OSIRIS AO2 - Хладилник за покойници / Mobile mortuary refrigerator

 

Референции

 

Нашите Клиенти

 

ТА КЪНЧЕВ – В. Търново
ТА РЕА Кибела – Пазарджик
ТА ТАНГРА – Ямбол
ТА ПОСЛЕДНА ПОЧИТ – Асеновград
ТА МЕМОРИУМ Стоян Макреев – гр. София
Община Панагюрище
ТА Покой – Иван Рангелов – гр. Пловдив
ТА Пани – гр. Дупница
ТА Мария Вачкова – гр. Бяла
Обредни дейности ЕООД – гр. Пловдив
Обредни дейности ЕООД – гр.Велико Търново
ТА ЛЕТА – гр. Пловдив
Обреди Свищов ЕООД
Обреден дом – гр.Монтана
ТА Покой – гр. Добрич
Обреден дом – гр. Айтос
ТА ИНСвещаров – гр. Костенец
Обреден дом – гр. В. Търново – Методи Петров
Обреден дом – Русе –Михаил Павлов
Обреден дом – гр.Монтана – Василка Стоянова
Обреден дом – гр. Кърджали – Моника Атанасова
ТА Танатос – гр. Добрич – Димитър Димитров
Обреден дом – гр.Димитровград – Славея Михайлова
ТА Св. Арх. Михаил – гр. Велинград – Михаил Александров
ТА Епилог – гр. Русе, Светозар Анастасов
ТА Кубрат Петко Петков
ТА Крима, Кристина Маркова, гр. Севлиево
ТА Ивет, Ивайло Любенов, гр. Разград
ТА Болар, Борислав Лазаров, гр. Левски
ТА Троя, Пламен Христов, гр. Троян
ОД Ловеч, Таня Тинчева, гр. Ловеч
ТА Кубрат, Павлин Тотев
Обреден дом – гр.Видин – Марин Маринов
Обреди ЕООД – гр.Варна – Тодор Генков
М-ИНДЕКОП ЕООД – гр.Сандански – Николай Мечкаров
ТА гр.Бяла Слатина – Павлин Петков
ТА Тетевен
Община Елена – Христо Симеонов
ТА ХАРОН – гр.Силистра

""